Welkom op onze website. Via het menu aan de linkerkant vindt u informatie over onze praktijk.

De meeste mensen komen bij ons voor psychotherapie. Via het betreffende menu-item ziet u o.a. hoe u zich kunt aanmelden en wat de kosten zijn.

Ook vindt u informatie over andere activiteiten binnen onze praktijk en over de binnen onze praktijk werkzame psychotherapeuten.

Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Dat kan per telefoon of per e-mail; e-mail werkt het beste. Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u onze adresgegevens.

WACHTLIJST en WACHTTIJD. (Bijgewerkt op 2-9-2019). In de tweede helft van 2018 is het aantal aanmeldingen aanzienlijk groter geweest dan we aankonden. We hebben tot in januari iedereen die dat wilde op de wachtlijst geplaatst, maar we hebben de wachtlijst nu gesloten. De wachttijd is zo lang geworden dat we geen betrouwbare inschatting van de wachttijd meer konden geven. We moeten iedereen die behandeling zoekt adviseren verder te zoeken. U kunt zoeken via de website van de LVVP – www.lvvp.info -  en van PSUtrecht – www.psutrecht.nl.

EIGEN BIJDRAGE EN EIGEN RISICO. Vanaf 1 januari 2012 werd er een eigen bijdrage voor psychotherapie van kracht. Die is per 1 januari 2013 weer afgeschaft, maar het verplichte eigen risico is verhoogd en bedraagt voor 2019 € 385,- (u kunt dat zelf nog verhogen tot maximaal € 885,-). Dat betekent dat u dat bedrag vrijwel altijd aan uw verzekering moet betalen als die uw behandeling bij ons vergoedt. Voor meer informatie over het eigen risico verwijzen we u naar uw zorgverzekeraar.

BGGZ of SGGZ? Sinds januari 2014 wordt er een nieuwe indeling gebruikt voor behandeling van psychische klachten en problemen. Waar voorheen werd gesproken van eerste en tweede lijn, spreken we nu van Basiszorg en Specialistische zorg. Binnen die nieuwe indeling zou je kunnen zeggen dat wij als psychotherapeuten specialisten zijn. Het is de huisarts die bepaalt of hij/zij u verwijst naar de BGGZ of naar de SGGZ. In de SGGZ worden complexere problemen behandeld, die vaak ook tot meer belemmeringen in het functioneren leiden, vaak al langer bestaan en langduriger behandeling nodig maken. In onze praktijk kunt u bij alle behandelaars terecht voor zowel BGGZ- als SGGZ-behandelingen.

IDENTIFICATIEPLICHT. We zijn er niet blij mee, maar kunnen er niet omheen: wij hebben de plicht uw identiteit vast te stellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Dat betekent dat we u moeten vragen bij het eerste gesprek uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te nemen (als het gaat om een aanmelding voor psychologische behandeling).

Meer informatie hierover vindt u o.a. bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Zorgverzekering Identificatieplicht, Vraag en Antwoord.