Welkom op onze website. Via het menu aan de linkerkant vindt u informatie over onze praktijk.

De meeste mensen komen bij ons voor psychotherapie. Via het betreffende menu-item ziet u o.a. hoe u zich kunt aanmelden en wat de kosten zijn.

Ook vindt u informatie over andere activiteiten binnen onze praktijk en over de binnen onze praktijk werkzame psychotherapeuten.

Als u vragen heeft kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u onze adresgegevens.

WACHTLIJST en WACHTTIJD. (Bijgewerkt op 15-7-2023).U kunt zich aanmelden wanneer u in het bezit bent van een verwijsbrief (SGGZ). We hebben het liefst dat u zich aanmeldt per e-mail. Houdt u er rekening mee dat nieuwe aanmeldingen niet dagelijks worden afgehandeld. We zullen u binnen een week berichten of -en zo mogelijk op welke termijn- er plek is voor een intake. De wachttijd na de intake verschilt per behandelaar, maar zal meestal niet meer dan 2 weken zijn.

EIGEN BIJDRAGE EN EIGEN RISICO . Vanaf 1 januari 2012 werd er een eigen bijdrage voor psychotherapie van kracht. Die is per 1 januari 2013 weer afgeschaft, maar het verplichte eigen risico is verhoogd en bedraagt in 2023 385,- (u kunt dat zelf nog verhogen tot een hoger bedrag). Dat betekent dat u dat bedrag vrijwel altijd aan uw verzekering moet betalen als die uw behandeling bij ons vergoedt. Voor meer informatie over het eigen risico verwijzen we u naar uw zorgverzekeraar.

BGGZ of SGGZ? Sinds januari 2014 wordt er een nieuwe indeling gebruikt voor behandeling van psychische klachten en problemen. Waar voorheen werd gesproken van eerste en tweede lijn, spreken we nu van Basiszorg en Specialistische zorg. Binnen die nieuwe indeling zou je kunnen zeggen dat wij als psychotherapeuten specialisten zijn. Het is de huisarts die bepaalt of hij/zij u verwijst naar de BGGZ of naar de SGGZ. In de SGGZ worden complexere problemen behandeld, die vaak ook tot meer belemmeringen in het functioneren leiden, vaak al langer bestaan en langduriger behandeling nodig maken. In onze praktijk kunt u bij alle behandelaars terecht voor zowel BGGZ- als SGGZ-behandelingen.

CONTRACTERING VERZEKERAARS. We hebben contracten met diverse, maar niet alle verzekeraars. Daarnaast behandelen we via 1NP. We behandelen alleen na een verwijzing van de huisarts voor SGGZ.

IDENTIFICATIEPLICHT. We zijn er niet blij mee, maar kunnen er niet omheen: wij hebben de plicht uw identiteit vast te stellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Dat betekent dat we u moeten vragen bij het eerste gesprek uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te nemen (als het gaat om een aanmelding voor psychologische behandeling).

Meer informatie hierover vindt u o.a. bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Zorgverzekering Identificatieplicht, Vraag en Antwoord.