Collega's in opleiding kunnen bij ons terecht voor supervisie voor de GZ-, PT- en de KP-opleiding, en voor supervisie en leertherapie voor de VGCt en de NVGP.

Opleidingsplaats

In 2010 zijn we met Altrecht tot overeenstemming gekomen over het creëren van een opleidingsplaats voor collega's in opleiding tot klinisch psycholoog. Het psychotherapiegedeelte van een opleingsplaats bij Altrecht wordt dan ondergebracht bij onze praktijk. In de jaren 2011 t/m 2013 hebben drie collega's in opleiding hiervan gebruik kunnen maken.

Vergoeding leertherapie.

Van tijd tot tijd bereikt oms de vraag of het mogelijk is een leertherapie via de verzekering te laten vergoeden als reguliere therapie, en ook komt het wel voor dat gevraagd wordt of een reguliere behandeling als leertherapie kan tellen.
We begrijpen wel dat deze vragen worden gesteld, maar zullen hier meestal niet positief op kunnen antwoorden. Daarbij spelen de volgende overwegingen een rol:

Het doel van een reguliere therapie valt meestal niet samen met dat van een leertherapie. De ervaring leert dat collega's die zich aanmelden voor leertherapie weliswaar zaken hebben waar ze voor in therapie willen, maar vaak zijn de klachten niet van dien aard dat er een DSM-diagnose aan kan worden verbonden. Vaak is er geen diagnose op as I en zie je op as II enkele trekken. Dat is vaak niet voldoende om toestemming te krijgen voor een vergoede psychotherapie. Bovendien is het doel van een reguliere psychotherapie om, in principe z.s.m., de klachten te behandelen, terwijl een leertherapie een aantal zittingen moet duren.

Anderzijds is het doel van een leertherapie ook vaak het besteden van aandacht aan het persoonlijk functioneren als therapeut, en daarvoor bestaat geen DBC. Er zijn wellicht uitzonderingen denkbaar, maar een goede vuistregel is dat je een leertherapie niet via een DBC kunt laten vergoeden.
Om van deze zaken geen last te gaan krijgen in de therapeutische relatie is het van belang hierover aan het begin heldere afspraken te maken.