Mevrouw drs. E.C. de Kloe is geregistreerd GZ-psycholoog. Ik ben Els de Kloe, Gezondheidszorgpsycholoog, sinds 3 jaar werkzaam in de basis GGZ. Hiervoor was ik jarenlang werkzaam in de specialistische GGZ. Ik ben 57 jaar, bijna 30 jaar getrouwd, moeder van vier volwassen kinderen en oma van twee kleinkinderen. Mijn hoofdreferentiekader is de Cognitieve Gedragstherapie; schema-, dialectische gedragstherapie en traumatherapie (EMDR). Daarnaast ben ik bekend met werken volgens de principes van de Acceptance and Commitment Therapy, Interpersoonlijke therapie en Mindfulness. Ik heb veel ervaring met de volgende problematieken: Angststoornissen, stemmingsstoornissen, emotie-regulatie problematiek, levensfase problematiek, identiteitsproblematiek, systeem (partner-relatie) problematiek en problematiek op het gebied van seksuologie. Daarnaast heb ik veel personen behandeld bij wie bij wie het christelijk geloof een belangrijke rol speelt in hun leven.

e-mail: e.dekloe@extenzo.nu

BIG-registratie: 

59007976325 (GZ-psycholoog)


Mevrouw C. van der Valk is geregistreerd GZ-psycholoog.

e-mail: c.vandervalk@extenzo.nu

BIG-registratie: 

49922062725 (GZ-psycholoog)


Mevrouw J.R. van Reijen is geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij is cognitief gedragstherapeut en groepspsychotherapeut. Zij heeft ruime ervaring met het behandelen van mensen met uiteenlopende klachten en problemen: angstklachten, trauma, somberheidsklachten, rouwproblemen, identiteitsproblemen, levensfasenproblemen en persoonlijkheidsproblematiek.
Hiernaast heeft zij een opleidingspraktijk. Zij is docent, supervisor en leertherapeut voor de VGCt, NVGP en de NVP.

Docentschappen:
- groepsdynamica en groepspsychotherapie
- supervisie en werkbegeleiding
- cognitieve gedragstherapie
Training en teambegeleiding
Supervisie
- cognitieve gedragstherapie
- groepspsychotherapie
- leersupervisie voor de registratie tot supervisor
Leertherapie voor de VGCt en de NVGP. Zij heeft samen met Martijn Stöfsel een leertherapiegroep voor klinisch psychologen i.o., psychotherapeuten i.o., psychiaters i.o., groepstherapeuten i.o. en cognitief gedragstherapeuten i.o.

Voorheen werkte zij 25 jaar in GGZ instellingen met allerlei soorten psychiatrische problematiek, en een aantal jaren als P-opleider.

Zij heeft voor 2018 SGGZ-contracten met de volgende partijen: Zilveren Kruis, Multizorg, DSW, De Friesland en Caresq. Een partij vertegenwoordigt meestal een hele groep verzekeringen of labels. Als uw verzekering hier niet bij staat kan de behandeling worden vergoed via 1nP. Enkele van deze contracten gelden ook voor BGGZ-behandelingen; overige BGGZ-behandelingen worden bij de verzekering gedeclareerd via 1nP.

Haar tarieven en betalingsvoorwaarden vindt u hier. U kunt haar door de NZA goedgekeurde kwaliteitsstatuut hier inzien (sommige recente veranderingen, zoals de contractering voor 2018, konden hierin nog niet verwerkt worden). In geval van klachten of geschillen waar we samen niet uitkomen kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP, zie hier.

e-mail: jvanreijen@depsychotherapeut.nl

 

BIG-registraties:

 

29041506016 (psychotherapeut)

09041506025 (GZ-psycholoog, specialisme: klinische psychologie)


Mevrouw N. Roustayar is geregistreerd GC-psycholoog

 

e-mail: n.roustayar@extenzo.nu

 

BIG-registratie:  39922571525