Op de Psychotherapiepraktijk Mauritsstraat werken vrijgevestigde psychotherapeuten die zijn opgenomen in het overheidsregister van psychotherapeuten. Behandelingen worden vergoed via uw verzekering.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelvorm die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: de psychotherapeut.
In de gesprekken bespreekt u als cliënt uw klachten en problemen met de psychotherapeut. De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar hij of zij helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is de psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat u er minder last van heeft.
De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische klachten zijn: angsten, depressies, fobieën en dwanghandelingen als ook terugkerende problemen in contacten met andere mensen. Ook hebben psychotherapiecliënten vaak problemen of onzekerheden op het gebied van hun zelfbeeld/identiteit en hun gevoel van eigenwaarde. In een aantal gevallen liggen negatieve ervaringen aan deze problemen ten grondslag. Ook kunnen problemen verband houden met de overgang naar een nieuwe levensfase of met het verlies van een bepaald levensperspectief.

Aanmelding

Aanmelding vindt over het algemeen plaats na een verwijzing door uw huisarts. Meestal geven huisartsen een lijst van psychotherapeuten mee, waaruit men zelf een keuze kan maken. U kunt zich per e-mail aanmelden.

Wij zijn aangesloten bij de stichting 1nP. Een deel van onze behandelingen is daar ondergebracht. U kunt zich dan ook via de website van 1nP aanmelden. We voeren echter ook behandelingen uit die niet bij 1nP zijn ondergebracht.

Kosten

De psychotherapeutische behandelingen op onze praktijk worden vergoed via uw verzekering. Eigen risico wordt niet vergoed en moet u zelf betalen. De kosten worden door ons of door 1nP, rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekering, tenzij daar met u een andere afspraak over wordt gemaakt. Psychotherapie maakt onderdeel uit van het basispakket. Vanaf 1 januari 2022 is een nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd voor psychotherapie: het zorgprestatiemodel. In principe wordt uw behandeling nu maandelijks bij de zorgverzekeraar afgerekend. Per jaar is er een eigen risico van 385,00 Euro voor alle vergoedingen uit het basispakket. Als u behalve voor psychotherapie geen andere medische kosten heeft die binnen het basispakket vallen betaalt u dus 385 eigen risico. Hebt u wel andere medische kosten gemaakt voor een totaal van 385,00 Euro of meer dan komt daar dus niets meer bij.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u verzekerd te zijn voor ziektekosten, en in het bezit te zijn van een schriftelijke verwijzing van uw huisarts. Wij zullen u vragen naar een geldig identiteitsbewijs, uw verzekeringspasje en de verwijsbrief.

Werkwijze

Wanneer u zich hebt aangemeld via 1nP wordt de procedure van 1nP gevolgd.

Wanneer u zich rechtstreeks bij ons heeft aangemeld wordt u na uw aanmelding binnen enkele dagen teruggebeld door één van de psychotherapeuten. Indien er plaats is, wordt u direct een eerste afspraak aangeboden. Als er geen plaats is, kunt u op een wachtlijst worden geplaatst. Wanneer de wachttijd meer dan 10 weken is wordt de wachtlijst gesloten en krijgt u het advies verder te zoeken via de website van de LVVP of van de VGCt. De ervaring leert dat het meestal wel lukt een collega te vinden waar men op korte termijn terecht kan.

Een psychotherapeutische behandeling wordt voorafgegaan door enkele z.g. intake-gesprekken. Hierin wordt ingegaan op de reden van aanmelding, en wordt andere relevante informatie in kaart gebracht. Vaak wordt u ook gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Doel van de intake is het krijgen van een beeld van de behandelmogelijkheden.

Het is prettig als u bij het eerste gesprek de verwijzing van uw huisarts meeneemt, uw BSN of sofi-nummer, en naam en polisnummer van uw ziektekostenverzekering.